Organisatie

Stichting Wanda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17172898 en is door de belastindienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden:

 Functie Persoon E-Mail
 Voorzitter Josephine Smits  jsmits@wandafoundation.nl
 Secretaresse Marian Munoz-Ortiz  m.munoz-ortiz@wandafoundation.nl
 Penningmeester Angelique Baramperanye  a.baramperanye@wandafoundation.nl

Daarnaast maakt de Stichting gebruik van het werk van talloze andere vrijwilligers. Voelt u zich aangesproken tot onze aktiviteiten of wilt u ons helpen? Neem gerust contact met ons op. Alle hulp is welkom! Wij zijn gaarne bereid om onze doelstellingen toe te lichten. Wij geven presentaties en voorlichting over ons project en ontwikkelingshulp in het algemeen.

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

Scroll naar top