Een betere omgeving opbouwen voor vrouwen, kinderen en de jeugd

Wij ondersteunen projecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg en landbouw in Sierra Leone. Wij werken hierbij samen met organisaties en partners.

Wat wij tot nu toe hebben bereikt.

Ons team richt zich met toewijding en passie op het bereiken van resultaten door onderwijs inclusief te maken voor de bevolking van Dia. We besteden het grootste deel van onze tijd aan manieren, om samen met de gemeenschap daar een duurzame invulling aan te geven. Verbetering van onderwijs heeft een positieve impact op andere voorzieningen in de omgeving.

Om structurele sociale verandering te bereiken, is naast samenwerking met buitenlandse organisaties/partners, lokale kennis nodig. Zorg ter plaatse en het leveren van diensten, vraagt ook om intensieve monitoring om de voortgang bij te houden. Ook daarbij is Stichting Wanda betrokken.

Update 2021: er is een start gemaakt met de bouw van de technische vakopleiding (zie website bij projecten) als vervolg op het voortgezet onderwijs (senior secondary school) dat in 2020 officieel is gerealiseerd.

School kids happy
Middelbare school
Bovenstaande is mogelijk gemaakt door onderwijsaanbod vanaf het begin: de basisschool.(2009)
Jongens en meisjes van de bovenbouw op de basisschool
Jongens en meisjes van de bovenbouw op de basisschool

De studenten van het voortgezet onderwijs in 2020

De motivatie is groot om verder te gaan in hun ontwikkeling en zo een constructieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Ook de meisjes zijn in staat gesteld om lessen te volgen en een officiële diploma te halen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Een school voor 700 kinderen

In 2009 is de basisschool in Dia Kisikama in het Kailahun district gerealiseerd. Dankzij uw gulle giften staat er nu een goed toegeruste school voor ongeveer 700 kinderen. Daarnaast steunen we nog scholen in Komende en Yabeima. In 2020 hebben wij een middelbare school opgezet waardoor, wij nu zo’n 1500 leerlingen dienen.

Teacher and kids
Teacher and kids
Weeskinderen
Wij geven weeskinderen en nieuwe kans

Een positieve impact op wees- en gehandicapte kinderen

Door de realisatie van de basisschool in Dia Kisikama Chiefdom en uw bijdrage kunnen wij wees- en gehandicapte kinderen ondersteunen en een positieve toekomst bieden.

Impressie van ons bezoek naar Dia Kisikama Chiefdom

Josephine Smits visiting the students
Video afspelen

Wij willen impact maken in deze 3 gebieden

Technisch innovatie instituut
Technische Innovatie instituut

Er zijn ontwikkelingen op verschillende gebieden nodig als een land en haar mensen aan armoede willen ontsnappen. Maar om deze ontwikkeling te stimuleren moet de juiste educatie aanwezig zijn. Educatie dat zorgt voor ontwikkeling, verbetering en uiteindelijk het kunnen doorgeven van de opgedane kennis.

Moeder en kind medisch centrum
Sierra Leone behoort tot de hoogste moedersterfte- en kindersterftecijfers ter wereld. Wandafoundation streeft ernaar dit drastisch te verminderen door een medisch centrum te bouwen met de nadruk op veiligheid, kwaliteit en een eersteklas kraamdienst. We gaan deze diensten duurzaam maken door middel van educatieve lessen om moeders voor te bereiden op de geboorte van een kind. Dit wordt beschikbaar gesteld via ons innovatie-instituut.
Landbouw

Sierra Leonne ondervindt nog steeds de effecten van de burgeroorlog uit de jaren 90. Het resulteerde in het verlies van een grote groep arbeidskrachten. Er waren simpelweg niet genoeg vaardige mensen aanwezig om de landbouw te ontwikkelen.

SDG-nl
Durrzamen ontwikkelings doelstellingen

Stichting Wanda werkt volgens de conventie over de rechten van kinderen

De internationale conventie staat voor het voorkomen en uitbannen van alle vormen van discriminatie van vrouwen, bescherming van vrouwen en meisjes tegen gedwongen huwelijken, onteigening van genitale verminking van vrouwen en het ontnemen van vrouwen. De interventie is afgestemd op de nationale prioriteitsgebieden en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling – SDG

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

logo-anbi