Wanda foundation start en ondersteunt duurzame ontwikkelingsprojecten

Visie

The Wanda foundation start en ondersteunt duurzame ontwikkelingsprojecten die noodlijdende groepen ondersteunen op het vlak van educatie, gezondheidszorg, agricultuur en ondernemerschap.
De projectdoelstellingen van de stichting dienen om zodanig de problemen waarmee onze doelgroepen worden geconfronteerd op een effectieve manier te bestrijden. Daarbij richt de stichting zich op het ontwortelen van de situaties die zorgen voor de problemen omtrent ontwikkeling en extreme armoede. Deze twee situaties lagen eerder al ten grondslag van de burgeroorlog in Sierra Leone tussen 1991 en 2001. Nog steeds in deze huidige tijd zorgen zij weer voor ongewenste omstandigheden waardoor er conflicten en geweld optreed binnen de bevolking.

Onze visie om de menselijke capaciteitsopbouw door kennisverwerving om sociaaleconomische empowerment in de plattelandsgemeenschappen te bereiken.

Boyd G6.Primary 2020

Complexe uitdagingen

Deze complexe uitdagingen vragen om professionele vaardigheden en een kritisch denkpatroon. Men moet in staat zijn om op een praktische manier ontwikkeling theorieën kunnen toepassen en uitleggen. Vooral voor ons als individuen met diverse culturen en achtergronden.

Duurzame oplossingen

Tijdens het confronteren van deze kwesties zijn duurzame oplossingen zeer gewenst. Oplossingen die toepasbaar zijn voor zowel de traditionele lokale bevolking en de voorstander van globalisatie die zijn heil meer zoekt in vernieuwende technologieën. Verder moeten de oplossingen ook effectief zijn in gebieden die te maken hebben met sociale veranderingen en verschillende sekse.

De jeugd en plek geven

In onze pogingen om deze doelen in Sierra Leone en Nederland te bereiken, staan de lokale gemeenschap en de bedrijven centraal in het initiëren van deze projecten. Wanda is op dit moment bezig om verschillende projecten in Nederland en Sierra Leone te ondersteunen. Zij doet dit om de Diaspora en de jeugd een plek te geven waar ze kunnen reflecteren op de huidige situatie en een beter begrip kunnen kweken over hoe ze een sterkere economie in hun thuisland kunnen creëren.

Wij willen leiders creëren onder de diaspora en jeugd die met hun gehele hart ontwikkeling en een nieuwe vorm van economie omarmen om de mensen in hun thuisland te helpen en samen werken met Nederlands bedrijven.

Missie

In de afgelopen jaren is het aantal voortijdige schoolverlaters toegenomen als gevolg van kinderarbeid, handicaps, vroege zwangerschappen en huwelijken en andere factoren.

Het is de missie van Wandafoundation om begunstigden te ondersteunen om deel te nemen en de juiste vaardigheden, kennis en vertrouwen te verwerven. Zodat ze hun volledige potentieel kunnen realiseren in een veilige omgeving. We leggen de nadruk op weeskinderen en slachtoffers van misbruik. Stichting Wanda gelooft dat onderwijs nodig is om ongelijkheden te verminderen, gendergelijkheid te bereiken, ons bos te beschermen en kwaliteitsonderwijs aan iedereen te bieden.

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

logo-anbi