Financieel rapport

Hieronder een overzicht van onze financiële rapporten:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Een stad wordt vertegenwoordigd door de mensen die er wonen en de waarde die ze hechten/geven aan cultuur en economie. Terwijl we op weg zijn naar een kennis-economie, waarbij talent,techniek, geest en handen worden gebruikt.

In Dia Kissi Kama vertrekken de jongere generaties naar stedelijke centra voor hoger onderwijs, om daarna meestal niet meer terug te keren. De resterende oudere bevolking van Dia’s Kissi Kama verlaten veelal de dorpen. Het aantal ongeschoolden blijft daardoor hoog in hetzelfde gebied. Hoe lang zullen deze steden zo belangrijk en gezond kunnen blijven als vroeger? De gemeenschap heeft hun bezorgdheid geuit bij Stichting Wanda en partners.

Met weinig in het stichtingsfonds en steun van onze naasten, werd toen de eerste middelbare school gelanceerd in Dia Kissi Kama, Kailahun district. Het project begon en was een game changer  voor jongeren. 150 studenten schreven zich in in 2020 en honderd meer in afwachting van inschrijving voor september 2021. Deze school heeft ruimte nodig met een eigen infrastructuur om deze leerlingen de juiste diensten te kunnen bieden.
In de komende decennia zal de ontvolking van het platteland versnellen. In 2014 merkten de Verenigde Naties op dat 54% van de wereldbevolking al in stedelijke gebieden woonde. Dit aandeel zal naar verwachting toenemen tot 66% in 2050”.
Om een ​​aantal van deze dringende problemen aan te pakken, verhuizen Wanda Foundation en partners naar een regio die de meeste hulp nodig heeft en die niet gemakkelijk toegankelijk is.

Kans op een betere toekomst, onder het thema ‘Empowerment Through Education’. Het gaat erom een ​​echt verschil te maken in hun hele leven. Kinderen met een handicap, ontheemde kinderen en alle andere kinderen en jongeren die op uw hulp wachten om een ​​echt verschil te maken.

Stichting Wanda en partners hebben de afgelopen jaren bijdragen geleverd aan het geven van trainingen aan scholieren en studenten, opvang van mishandelde meisjes en kwetsbare kinderen. Met verschillende etnische achtergronden en religies, hen uitrusten met de tools om effectieve burgers te worden voor de bescherming en verbetering van hun regio. Trainingen omvatten onder meer klimaatverandering, het beschermen van de bossen; technische vaardigheidstraining en capaciteitsopbouw. 

Jaarverslag 2019

Ons doel is om het pad te creëren en een toegangspoort te zijn voor jeugdverkenning, wetenschap en techniek en leren en innoveren.

Wij begrijpen de demografische uitdaging. Aan en ieder die het hart heeft om anderen te helpen groeien en in ontwikkelingslanden is geweest, kan beamen dat een kritieke factor het hoge tempo van ongeschoold bevolkingsgroei en de moeilijkheid om infrastructuur te voorzien in hetzelfde tempo als die groei; in feite blijft de infrastructuur altijd achter.

Wat er eerst moet plaatsvinden is de noodzaak om vooruitstrevende projecten te hebben. Projecten die de fundamentele voorkeur adresseren voor de overgrote meerderheid van de jeugd die in feite hulp nodig heeft voor technische vaardigheden. Stichting Wanda zal focussen op demografische, sociaaleconomische, technologische, ecologische en financiële uitdagingen.

We hebben de rol van vrouwen overwogen bij de start van ons infrastructurele project, maar vrouwen speelden een geweldige rol door te koken, het water te zuiveren, stenen tillen en verplaatsen en overige kleine taken. Als kroon op het werk verzorgden ze voor de kleine kinderen. Dit was geweldig om te zien.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Post Ebola. Na 4 jaar school waren alle leerlingen heel blij en erg blij om mij te verwelkomen. Met dank aan Kiwanis die wezen sponsort om weer naar school te gaan

Adres

Stichting Wanda
Postbus 246
5550 AE Valkenswaard
Tel: +31 (0)40 – 201 2785
Fax: +31 (0)84 – 744 5255

Bankrekening

Rabobank Valkenswaard
Stichting Wanda
IBAN: NL79RABO 01729.27.226
BIC: RABONL2U

Contact Formulier

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

logo-anbi