De Boyd Primary school in Dia

In maart 2003 rees de vraag vanuit de gemeenschap in Dia of Josephine zou kunnen helpen met het bouwen van een lagere school. Naar school gaan is in Sierra Leone niet voor alle kinderen weggelegd. Vaak moeten ze werken om het gezinsinkomen aan te vullen of is er geen geld om schoolgeld en schoolmaterialen te betalen.

Oude school (2003 - 2009)
Nieuwe School (2009 - Nu)

Met Pasen, op 20 april 2003, was de officiële start van het opzetten van de lagere school in Dia een feit. Er werd 500 are grond door het Chiefdom ter beschikking gesteld. De school heeft inmiddels een officiële status verworven en heet de Boyd Primary School. De school is uitdrukkelijk toegankelijk voor alle kinderen ongeacht etnische achtergrond, religie of politieke overtuiging. 

Het eerste schooljaar 2003/2004 waren er ca. 350 kinderen aangemeld. Inmiddels zitten er 700 kinderen op een nieuwe basisschool met 12 lokalen die in 2009 gerealiseerd is. De klassen zijn uitgerust met schoolmeubilair, borden en leermaterialen.

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

logo-anbi