Vakschool

In maart 2003 rees de vraag vanuit de gemeenschap in Dia of Josephine zou kunnen helpen met het bouwen van een lagere school. Naar school gaan is in Sierra Leone niet voor alle kinderen weggelegd. Vaak moeten ze werken om het gezinsinkomen aan te vullen of is er geen geld om schoolgeld en schoolmaterialen te betalen.

De visie zal zijn om deze studenten te introduceren aan Industrie en Aannemersbedrijven die geïnteresseerd zijn in coöpereren met deze groep. Het maakt het voor hen mogelijk om dan te werken voor een paar dagen of uren in de week terwijl ze naar school gaan. Op deze manier kunnen zij ervaring opdoen tijdens hun technische opleiding. Het curriculum zal ongeveer 2 tot maximaal 3 jaar omspannen.

Gedurende de zomer vakantie is het wel essentieel voor hen dat ze stage plaatsen vinden bij bedrijven die passen bij hun opleiding. Wanneer ze afstuderen hebben zij solide vaardigheden die hen zullen helpen aangenomen te worden bij de juiste bedrijven. Zij zullen hun landbouw technieken gebruiken om meer eten te verbouwen. Degene met vaardigheden in de industrie, IT, Auto/Truck sectoren en commerciële diensten zullen hetzelfde doen. Met deze opgedane kennis zullen zij hun eigen gebieden verbeteren en laten opbloeien.

Het laten toenemen van de capaciteit onder jongeren met vaardigheden. Dit zal leiden tot het versterken van deze groep om actief deel te nemen in de ontwikkeling van hun locale gemeenschap. Deze groep toekomstige leiders zullen versterkt moeten worden om de toekomstige ontwikkeling van het land te helpen.

Ondersteuning van jong volwassenen in de leeftijdsgroep van 17 tot met 21 jaar in Kenema en Dia.

De visie zal zijn om deze studenten te introduceren aan Industrie en Aannemersbedrijven die geïnteresseerd zijn in coöpereren met deze groep. Het maakt het voor hen mogelijk om dan te werken voor een paar dagen of uren in de week terwijl ze naar school gaan. Op deze manier kunnen zij ervaring opdoen tijdens hun technische opleiding. Het curriculum zal ongeveer 2 tot maximaal 3 jaar omspannen.

Gedurende de zomer vakantie is het wel essentieel voor hen dat ze stage plaatsen vinden bij bedrijven die passen bij hun opleiding. Wanneer ze afstuderen hebben zij solide vaardigheden die hen zullen helpen aangenomen te worden bij de juiste bedrijven. Zij zullen hun landbouw technieken gebruiken om meer eten te verbouwen. Degene met vaardigheden in de industrie, IT, Auto/Truck sectoren en commerciële diensten zullen hetzelfde doen. Met deze opgedane kennis zullen zij hun eigen gebieden verbeteren en laten opbloeien.

Konkreet project vanuit het weeshuis

Een weeshuis heeft ons gevraagd voor een bijdrage voor kinderen en jong volwassenen.

Kinderen moeten het weeshuis verlaten vanaf hun 17e en doen dan een vakopleiding naar keuze voor een paar jaar. Zij wonen met twee personen in een klein huisje in de nabijheid van het weeshuis. De begeleiding door het weeshuis wordt in verminderde mate voortgezet totdat deze jongeren hun vakopleiding hebben afgerond en een baan hebben gevonden.

Het weeshuis heeft voor dit project een leerlinggebonden bijdrage aangevraagd bij de lokale overheidsinstelling Social Welfare. Naast deze eigen bijdrage is voor dit project een bedrag nodig van € 21.000,- per jaar.

Extra budget benodigd elk jaar.(Bedragen in Euro's)

Leeftijd Leerlingen Basis School Voorgezet onderwijs Vakschool
6 – 12 30 € 100    
13 – 16 30   € 200  
17 10     € 300
18 10     € 300
19 10     € 300
20 5     € 300
21 5     € 300
Totaal   € 3000 € 6000 € 12000

Studenten van voorgaande jaren die nu werken worden verplicht een gedeelte van hun salaris af te dragen om huidige studenten te ondersteunen.

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

logo-anbi