Projecten

De Boyd Primary school in Dia

In maart 2003 rees de vraag vanuit de gemeenschap in Dia of Josephine zou kunnen helpen met het bouwen van een lagere school. Naar school gaan is in Sierra Leone niet voor alle kinderen weggelegd. Vaak moeten ze werken om het gezinsinkomen aan te vullen of is er geen geld om schoolgeld en schoolmaterialen te betalen.

De Boyd Primary school in Dia

In maart 2003 rees de vraag vanuit de gemeenschap in Dia of Josephine zou kunnen helpen met het bouwen van een lagere school. Naar school gaan is in Sierra Leone niet voor alle kinderen weggelegd. Vaak moeten ze werken om het gezinsinkomen aan te vullen of is er geen geld om schoolgeld en schoolmaterialen te betalen.

Migranten Ontwikkeling

Een project voor de bevordering van de koppeling tussen migranten uit Sierra Leone en hun land van herkomst, om de kennis en vaardigheden van migranten in Nederland te gebruiken om de economie en innovatie in hun eigen land te vergroten. Het idee is om een duurzame ontwikkeling van de MKB-sector (Kleine en Middelgrote Ondernemingen) in die landen te bevorderen.

Migranten Ontwikkeling

Een project voor de bevordering van de koppeling tussen migranten uit Sierra Leone en hun land van herkomst, om de kennis en vaardigheden van migranten in Nederland te gebruiken om de economie en innovatie in hun eigen land te vergroten. Het idee is om een duurzame ontwikkeling van de MKB-sector (Kleine en Middelgrote Ondernemingen) in die landen te bevorderen.

Weeshuis en Vakschool

Het laten toenemen van de capaciteit onder jongeren met vaardigheden. Dit zal leiden tot het versterken van deze groep om actief deel te nemen in de ontwikkeling van hun locale gemeenschap. Deze groep toekomstige leiders zullen versterkt moeten worden om de toekomstige ontwikkeling van het land te helpen. Een weeshuis heeft ons gevraagd voor een bijdrage voor kinderen en jong volwassenen.

Weeshuis en Vakschool

Het laten toenemen van de capaciteit onder jongeren met vaardigheden. Dit zal leiden tot het versterken van deze groep om actief deel te nemen in de ontwikkeling van hun locale gemeenschap. Deze groep toekomstige leiders zullen versterkt moeten worden om de toekomstige ontwikkeling van het land te helpen. Een weeshuis heeft ons gevraagd voor een bijdrage voor kinderen en jong volwassenen.

Vakschool Nieuw gebouw

De Ngopee Foundation en de Baptist Mission geleid door Josephine Smits-Davis van Wanda stelt voor om een nieuw gebouw te bouwen voor een vakschool. De korte termijn visie is on dit in Dia en Kenema te realiseren, een gebied met meer dan 80% van de jeugd dieĀ gemarginaliseerd is.

Vakschool Nieuw gebouw

De Ngopee Foundation en de Baptist Mission geleid door Josephine Smits-Davis van Wanda stelt voor om een nieuw gebouw te bouwen voor een vakschool. De korte termijn visie is on dit in Dia en Kenema te realiseren, een gebied met meer dan 80% van de jeugd dieĀ gemarginaliseerd is.

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

logo-anbi