Samen de jeugd opbouwen

Stichting Wanda ondersteunt projecten op het gebied van educatie en gezondheidszorg in Sierra Leone, één van de armste landen ter wereld. Wij werken hierbij samen met de Wilde Ganzen en de NCDO. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vrouwen en kinderen.

Wat wij tot nu toe hebben bereikt.

In 2009 is de basisschool die wij hebben gebouwd in Dia Town in het Kailahun district gereed gekomen. Dankzij uw gulle giften staat er nu een goed toegeruste school voor ongeveer 700 kinderen. Daarnaast steunen we nog scholen in Komende en Yabeima, alles bij elkaar zo’n duizend leerlingen. 

Tijdens onze reizen naar Sierra Leone is gebleken hoe nijpend de situatie ten aanzien van schoon drinkwater, sanitatie en medische voorzieningen is. Daar willen wij met uw hulp snel iets aan blijven doen. Bovendien willen we ook voor beroepsonderwijs gaan zorgen zodat er voor de kinderen na de basisschool vervolgonderwijs komt.

Basisschool in Dia

Impressie van ons bezoek naar Dia Town

Video afspelen

Wij willen impact maken in deze 3 gebieden

Technisch innovatie instituut
Er zijn ontwikkelingen op verschillende gebieden nodig als een land en haar mensen armoede willen ontsnappen. Maar om deze ontwikkeling te stimuleren moet de juiste educatie aanwezig zijn. Educatie dat zorgt voor ontwikkeling, verbetering en uiteindelijk het kunnen doorgeven van de opgedane kennis.
Moeder en kind medische center

Seirra Leone behoort tot de hoogste moedersterfte- en kindersterftecijfers ter wereld. Wandafoundation streeft ernaar dit drastisch te verminderen door een medisch centrum te bouwen met de nadruk op veiligheid, kwaliteit en een eersteklas kraamdienst. We gaan deze diensten duurzaam maken door middel van educatieve lessen om moeders voor te bereiden op de geboorte van een kind. Dit wordt beschikbaar gesteld via ons innovatie-instituut.

Landbouw
Sierra Leonne ondervindt nog steeds de effecten van de burgeroorlog uit de jaren 90. Het resulteerde in het verlies van een grote groep arbeidskrachten. Er waren simpelweg niet genoeg vaardige mensen aanwezig om het land te bewerken.
Adres

Stichting Wanda
Wilhelmina park 15
5554 JD . Valkenswaard.
Tel: +31 (0)40 – 201 2785
Fax: +31 (0)84 – 744 5255

Bankrekening

Rabobank Valkenswaard
Stichting Wanda
IBAN: NL79RABO 01729.27.226
BIC: RABONL2U

Contact Formulier

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

Scroll naar top